Marten Jager :

Na mijn studies (docent aan de pedagogisch technisch hogeschool en sociaal pedagogisch hulpverlener) ben ik 5 jaar werkzaam geweest bij jeugdzorg Friesland. Als pedagogisch medewerker in een orthopedagogisch behandelingsinstituut  heb ik ruime ervaring opgedaan met jongeren die op allerlei fronten werden belemmerd in hun functioneren. De kwaliteiten van de jongere en uitgaand van het positieve in elk mens was en is voor mij de insteek om aan de slag te gaan. Vanuit het ervarend leren heb ik jongeren begeleid tijdens projecten in Frankrijk. [Lees meer…]


Ans Bakker :

Ik ben al jaren werkzaam in het onderwijs. Begonnen in het basisonderwijs maar al snel in het voortgezet onderwijs terecht gekomen omdat ik een 2e graads bevoegdheid Nederlands heb maar vooral ook omdat ik de doelgroep erg fijn vind om mee te werken.  In het voortgezet onderwijs heb ik ook in andere vakken lesgegeven. Mijn belangstelling ging altijd uit naar leerlingen die extra ondersteuning nodig hadden.  [Lees meer…]