De insteek is dat we samen met cliënt en zijn/haar omgeving inzetten op het vergroten van zelfredzaamheid en natuurlijk zelfstandigheid. Het maken van de juiste keuze, waarom heb je deze keuze gemaakt en wat zijn de gevolgen hiervan, zijn daarbij belangrijke punten. Dit pakken we met z’n allen op met een praktische inslag en van hieruit gaan we stappen zetten.