Privacy

We vragen u altijd naar persoonlijke gegevens. Deze hebben we nodig om samen met u een goede dienstverlening aan te gaan. Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met deze vertrouwelijke gegevens. Buro Wis hanteert hiervoor een reglement. U krijgt deze voor de start van het zorgtraject aangeboden. Ook kunt u dit reglement hier downloaden. Natuurlijk kunt u het reglement ook altijd opvragen via de zorgverlener die bij u thuiskomt.

Klachten

Aan het begin en ook tijdens het zorgtraject worden er afspraken gemaakt met de cliënt en zijn/haar omgeving. Deze worden vastgelegd in een begeleidingsplan. We stellen hoge eisen aan ons werk en aan onze zorgverleners. Het kan echter voorkomen dat u toch niet tevreden bent of u kunt zich op enigerlei wijze onheus behandeld voelen. U kunt dit dan natuurlijk kenbaar maken. In eerste instantie kunt u dat doen bij de zorgverlener in kwestie. Komt u er samen niet uit dan kunt u een officiële klacht indienen. Via info@buro-wis.nl of via het sturen van een brief naar:

Buro Wis
De loads 10
8491PH Akkrum

Mocht u er met Buro Wis niet uit kunnen komen dan is Buro Wis aangesloten bij ” Klachten Portaal Zorg”.
Indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven, kunt u zich direct met uw klacht wenden tot dit portaal. Via klachtenportaal zorg kunt u ook een beroep doen op een onafhankelijk vertrouwenspersoon.
Op hun website www.klachtenportaalzorg.nl kunt u onder cliënt/patiënt vinden hoe de klachtenprocedure werkt.

Download hier het klachtenreglement

HKZ-certificering

Buro Wis is HKZ gecertificeerd. Deze certificering houdt in dat de zorgverleners van Buro Wis voldoen aan alle voorwaarden en normen om een goede en optimale zorg te verlenen. De kwaliteit van de zorg wordt met dit keurmerk toonbaar gemaakt.

Betrokken cliënten

We willen graag weten hoe de kwaliteit van ons aanbod wordt ervaren en gezien. We betrekken cliënten zoveel mogelijk bij het proces van zorg verlenen. Dit doen we door middel van afname van een enquête. Daarnaast organiseren we eens per jaar een lunch waarbij we een aantal cliënten/betrokkenen uitnodigen en in gesprek gaan over de verschillende processen met betrekking tot en rondom de zorg. Met deze informatie gaan we aan de slag om de kwaliteit van onze zorg goed te houden en waar nodig, te verbeteren.