Hoe structureer je de dag? Hoe te komen tot goede school- of werkprestaties. Hoe houd je positieve ontwikkelingen vast? Samen stellen we een plan op. Hierbij gaan we uit van de sterktes en krachten van de client en zijn/haar omgeving (netwerk). We doen meer van “dat wat werkt”.