Ik ben al jaren werkzaam in het onderwijs. 
Begonnen in het basisonderwijs maar al snel in het voortgezet onderwijs terecht gekomen omdat ik een 2e graads bevoegdheid Nederlands heb maar vooral ook omdat ik de doelgroep erg fijn vind om mee te werken.  

In het voortgezet onderwijs heb ik ook in andere vakken lesgegeven. Mijn belangstelling ging altijd uit naar leerlingen die extra ondersteuning nodig hadden.

Met ontzettend veel plezier heb ik 15 jaar gewerkt bij een time out project voor jongeren tussen 12 en 16 jaar die dreigden uit te vallen in het regulier onderwijs.
Huiswerkbegeleiding was een belangrijk onderdeel van mijn werk. Maar vooral ook coachingsgesprekken om de leerling inzicht te geven in zijn of haar problematiek en gedrag speelden bij elke leerling een rol. op dit moment ben ik met veel enthousiasme werkzaam in het Middelbaar Beroeps Onderwijs , waar ik ook begeleidings- en coachingsgesprekken voer.

In de coachingsgesprekken wordt zoveel mogelijk gewerkt aan communicatieve vaardigheden en houdingsaspecten. Er wordt feedback gegeven op concrete praktijksituaties. Ook worden patronen en structuren in het gedrag besproken. Daarnaast wordt gekeken naar de achtergronden van deze patronen en structuren. Van hieruit wordt gekeken of het mogelijk is om nieuw gedrag aan te leren. Als coach stel ik me nadrukkelijk op als begeleider en probeer ik jongeren door reflectie zelfinzicht te laten ontwikkelen.