Over ons


Marten Jager :

Na mijn studies (docent aan de pedagogisch technisch hogeschool en sociaal pedagogisch hulpverlener) ben ik 5 jaar werkzaam geweest bij jeugdzorg Friesland. Als pedagogisch medewerker in een orthopedagogisch behandelingsinstituut  heb ik ruime ervaring opgedaan met jongeren die op allerlei fronten werden belemmerd in hun functioneren. De kwaliteiten van de jongere en uitgaand van het positieve in elk mens was en is voor mij de insteek om aan de slag te gaan. Vanuit het ervarend leren heb ik jongeren begeleid tijdens projecten in Frankrijk.

Na 5 jaar bij jeugdzorg is de stap naar het onderwijs gemaakt; 6 jaar bij mijn huidige werkgever in het middelbaar beroepsonderwijs en daarvoor 6 jaar in het speciaal onderwijs. Als docent vind ik het belangrijk dat de leerling/student de kans krijgt zich te ontwikkelen zowel individueel als in een groep. Dit gebeurt zoveel mogelijk door de individuele jongere het leerproces te laten leiden en in groepen het groepsproces als leidraad te nemen.

Mijn motto is: laat de jongere vertellen en/of ervaren en stuur bij waar nodig. Eigen initiatief blijft langer hangen en is beter dan het te horen krijgen van iemand anders. Verder ben ik zeer oplossingsgericht, vind humor erg belangrijk om te relativeren en ben zeker niet zweverig.

In mijn vrije tijd zijn sportieve uitdagingen erg belangrijk voor me.

 


Ans Bakker :

Ik ben al jaren werkzaam in het onderwijs.
Begonnen in het basisonderwijs maar al snel in het voortgezet onderwijs terecht gekomen omdat ik een 2e graads bevoegdheid Nederlands heb maar vooral ook omdat ik de doelgroep erg fijn vind om mee te werken.
In het voortgezet onderwijs heb ik ook in andere vakken lesgegeven.
Mijn belangstelling ging altijd uit naar leerlingen die extra ondersteuning nodig hadden.

Met ontzettend veel plezier heb ik 15 jaar gewerkt bij een time out project voor jongeren tussen 12 en 16 jaar die dreigden uit te vallen in het regulier onderwijs.
Huiswerkbegeleiding was een belangrijk onderdeel van mijn werk.
Maar vooral ook coachingsgesprekken om de leerling inzicht te geven in zijn of haar problematiek en gedrag speelden bij elke leerling een rol. op dit moment ben ik met veel enthousiasme werkzaam in het Middelbaar Beroeps Onderwijs , waar ik ook begeleidings- en coachingsgesprekken voer.

In de coachingsgesprekken wordt zoveel mogelijk gewerkt aan communicatieve vaardigheden en houdingsaspecten.
Er wordt feedback gegeven op concrete praktijksituaties.
Ook worden patronen en structuren in het gedrag besproken.
Daarnaast wordt gekeken naar de achtergronden van deze patronen en structuren.
Van hieruit wordt gekeken of het mogelijk is om nieuw gedrag aan te leren.
Als coach stel ik me nadrukkelijk op als begeleider en probeer ik jongeren door reflectie zelfinzicht te laten ontwikkelen.