Jongeren

Pesten en Weerbaarheid

Pesten is iets van alle tijden.
In groepen en in klassen worden vaak jongeren gepest.
Voor docenten en begeleiders is het vaak lastig om hier op de juiste manier mee
om te gaan.
Buro Wis kan coaching en ondersteuning bieden aan slachtoffers én aan pesters.
Ook docenten en begeleiders kunnen wij coachen als er sprake is van pestgedrag
in hun groep of klas.
Ouders kunnen ook een beroep doen op ondersteuning vanuit Buro Wis.
Basis van onze aanpak is:

1. Maak gebruik van sterktes en krachten van jongeren en groepen.
2. Doe meer van wat werkt.
3. Een praktische aanpak want simpel werkt het best.

Gedragsproblemen

Gedragsproblemen zijn geen vast gegeven maar ze zijn afhankelijk van de situatie én de relatie.
Moeilijk gedrag van een jongere is dus niet altijd en overal aanwezig.
Wat bij Buro Wis sterk benadrukt wordt, zijn de positieve momenten en situaties.
Die gaan we bespreken en analyseren want: wat werkt, moet je meer gaan doen.
Onze aanpak is altijd positief en opbouwend en gaat uit van:

1. Positief benaderen en positief grenzen stellen.
2. Gebruik maken van de kracht van de omgeving (het netwerk).
3. Doe meer van wat werkt.

Faalangst

Factoren in de jongere zelf, het gezin,
de school of de omgeving kunnen ervoor zorgen dat een jongere gaat twijfelen aan,
en onzeker wordt over, zijn of haar eigen kunnen.
De oorzaak ligt vaak in negatieve ervaringen uit het verleden.
De begeleiding en coaching van Buro Wis is erop gericht dat:

1. Als je terug gaat naar de basis, kun je jezelf en het geloof in jezelf terugvinden.
2. Irreële en negatieve gedachten benoemd en geanalyseerd worden en daarna positief gelabeld worden.
3. Praktische hulp geboden wordt.
4. Positieve aandacht gegeven wordt.