Persoons Gebonden Budget

Het persoonsgebonden budget

Met een PGB krijgt u een bepaalde hoeveelheid geld waarmee u uw zorg zelf kunt inkopen.Het grote voordeel van een PGB is dat u niet gebonden bent aan de reguliere thuiszorgorganisaties. U kiest zelf waar u de zorg inkoopt en kunt naar een andere zorgaanbieder stappen als u ontevreden bent. Zo hebt u de kwaliteit in eigen hand.

Voor verdere informatie met betrekking tot het persoonsgebonden budget kunt u terecht bij het zorgkantoor in uw omgeving.


 

 

Buro Wis en PGB


Ook Buro Wis begeleidt vanuit het persoonsgebonden budget. Als hulp uit eigen omgeving niet voldoende verlichting kan bieden kan Buro Wis begeleiding en ondersteuning verzorgen.

De begeleiding die Buro Wis kan verzorgen is gericht op mensen die moeite hebben met hun eigen zelfredzaamheid, die over hun leven niet (altijd) zelf de regie kunnen voeren en zonder begeleiding en ondersteuning terug kunnen vallen in een sociaal isolement. Inzicht hebben in en het overzien van hun dagelijks leven lukt zonder begeleiding van anderen niet waardoor men in de problemen kan raken en een terugval van de zelfredzaamheid een feit is.

De cliënt maakt samen met Buro Wis een begeleidingsplan waarin wordt beschreven hoe de begeleiding en ondersteuning vormgegeven gaat worden. De begeleiding is praktisch van aard, zoals het helpen bij het plannen van de dagelijkse- of wekelijkse bezigheden. Denk hierbij aan zaken regelen, toezicht houden, helpen de dag in te vullen maar ook ondersteuning bieden om beter de regie te kunnen voeren over uw eigen leven. Zaken als dagverzorging, dagbesteding of hulp bij het leren zorgen voor het eigen huishouden komen ook aan de orde.  

Daarnaast zijn er inzichtgevende gesprekken, kan er geoefend worden om bestaande aangeleerde vaardigheden te behouden en geven we advies.

Kortom we ondersteunen en sturen de cliënt in het algemeen dagelijks leven, we oefenen in de praktijk om met de beperkingen zo zelfstandig mogelijk te functioneren.

Buro Wis heeft de juiste opleiding en ruime ervaring in het werken bij cliënten thuis. Er wordt gebruik gemaakt van de specifieke methodische kennis waarover zij beschikt. De duur van de begeleiding is afhankelijk van de CIZ-indicatie  en de gemaakte afspraken in de zorgovereenkomst.

We bieden geen ondersteuning met betrekking tot de aanvraag van en administratie rondom het PGB.